WZE na Europoltech 2019

Wojskowe Zakłady elektroniczne prezentują na lekki przenośny neutralizator bezzałogowych statków powietrznych 2.0. Oferowany system przeznaczony jest głównie dla Polskiej Policji, Straży Granicznej oraz innych formacji ochrony.