Wojskowe Zakłady elektroniczne prezentują na  lekki przenośny neutralizator bezzałogowych statków powietrznych 2.0. Oferowany system przeznaczony jest głównie dla Polskiej Policji, Straży Granicznej oraz innych formacji ochrony.