Pierwszy dzień Wiosny przywitaliśmy posadzeniem wspaniałych klonów.