„Wybór Inwestora Zastępczego do realizacji budowlanej zlokalizowanej na
terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działkach nr 131 i 132,
obr 5-60-02 przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

Kryteria oceny Inwestora Zastępczego
Cena – 70%
Referencje – 30%

Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w siedzibie Zamawiającego w 
Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, w Kancelarii jawnej – budynek nr 115
pokój nr 200A (II piętro) do dnia 07.01.2019 r. do godziny 14.30.

Załącznik nr1