„Dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń serwerowych i macierzowych
na potrzeby sieci IT w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

Zmiany dotycząca przetargu

pkt.7.2 Warunki formalne – przed zmianą:
Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii jawnej Zamawiającego – budynek nr 115, pokój nr 200A (II piętro) do dnia 07.11.2018 r. do godziny 14.30.
zamieniono na 
Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii jawnej Zamawiającego – budynek nr 115, pokój nr 200A (II piętro) do dnia 14.11.2018 r. do godziny 14.30

pkt.7.5 Warunki formalne – przed zmianą:
O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną w terminie do 15.11.2018 r
zamieniono na
O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną
w terminie do 22.11.2018 r.

Zmiany w przetargu serwery i macierze z 06.11