WZE S.A. wzorem koncernów zachodnich, uruchomiły kursy z zakresu eksploatacji i konserwacji, dostarczonych WP, najnowszych systemów radarowych GCA 2000