Specjaliści WZE czuwają nad sprawnością systemu NEWA SC. Nasze ekipy inżynieryjne wykonują ostatnie sprawdzenia, testy i niezbędne korekty w zestawach rakietowych.Mobilna baza serwisowa wraz ze stanowiskiem analiz usterek wspiera Wojsko Polskie