Skład Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

Prezes Zarządu  – Dyrektor Naczelny                               Małgorzata Kobylarczyk
Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy                           Ireneusz Jabłoński

Skład Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ               Piotr Panasiuk
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Paweł Bartczak
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Albert Kołodziejski
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Leszek Maliszewski
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Mariusz Tomaszewski

Bitnami