Nagrody Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

DEFENDER 2007
wyróżnione rozwiązanie:
System rozpoznawczo- zakłócający ESM/COMINT “PRZEBIŚNIEG”

DEFENDER 2010
wyróżnione rozwiązanie:
Mobilny Zestaw Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych

DEFENDER 2011
wyróżnione rozwiązanie:
System ostrzegania o oświetleniu promieniowaniem laserowym LWR-H

DEFENDER 2016
wyróżnione rozwiązanie:
Zestaw urządzeń instruktorskich “TR-I” (Trenażer)

NAGRODA MINISTRA GOSPODARKI 2013
wyróżnienie w dziedzinie:
Offsetobiorca Sektora Obronnego

DIAMENTOWY LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2015
wyróżnione rozwiązanie:
Mobilny Zestaw Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych (MZRiASR)

LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2016 NAGRODA I STOPNIA
wyróżnione rozwiązanie:
Zestaw Urządzeń instruktorskich TR-I (Trenażer)

GEPARD BIZNESU 2015
za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej w roku 2015

Bitnami