Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce w dniu  26 czerwca 2024 roku podjęło Uchwałę Nr 3 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 05 lipca 2024 o godz. 13.00 w siedzibie Spółki.