Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,

tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję dotyczącą:

„Remont łazienek na pierwszym piętrze budynku 115 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce
eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000034 – „Remont łazienek na pierwszym piętrze budynku 115 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce” (grupapgz.pl)