Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,

tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję dotyczącą:

„Zakup Urządzenia do lakierowania PCB przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”
Postępowanie na Platformie eB2B PGZ: eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000024 – Zakup Urządzenia do lakierowania PCB (grupapgz.pl)