Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,

tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję dotyczącą:

„Zakup Tokarki z odczytem cyfrowym przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

Postępowanie na Platformie eB2B PGZ: eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000025 – Zakup Tokarki z odczytem cyfrowym (grupapgz.pl)