Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję dotyczącą:
„Zakup Urządzenia do mycia i suszenia PCB i szablonów przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

Postępowanie na Platformie eB2B PGZ: eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000023 – Zakup Urządzenia do mycia i suszenia PCB i szablonów (grupapgz.pl)