Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,


informuje, że zostało uruchomione postępowanie przetargowe nr WZE/WNW-000009 na inwestycję: „Wykonanie czynności ochrony obiektów Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.”.
Szczegóły postępowanie znajdują się na Platformie Zakupowej pod adresem https://zakupy.grupapgz.pl