Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert
do Zapytania Ofertowego Nr 02/2021/DOB:

„Dostawa oprogramowania Visual Studio w ramach projektu „Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (dalej: „SEEKER”) dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”

Wykaz dokumentów:

  1. Zapytanie Ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Oferta,
  3. Załącznik nr 2 – Wykazu wykonanych dostaw,
  4. Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
  5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy,
  6. Załącznik nr 5 – Informacji o braku konfliktu interesów,
  7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające stosowanie przepisów RODO,
  8. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Informacja z otwarcia:

  1. Oferty złożone w Zapytaniu Ofertowym Nr 02/2021/DOB

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”