W nawiązaniu do zapytań dotyczących ogłoszonego przetargu na:
„Zakup rozwiązań wideokonferencyjnych firmy Poly (Polycom) w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”
Komisja Przetargowa zamieszcza pytania oferentów i  odpowiedzi konsultanta

Pytanie 1
W jakim wymiarze czasu i dla jakich grup oraz rodzajów użytkowników mają być organizowane szkolenia?

Odpowiedź
Zamawiający przewiduje minimum dwa 4 godzinne szkolenia dla administratorów z podstawowej obsługi i zarządzania wdrażanym systemem.

 

Pytanie 2
Czy zamawiający dostarczy platformę pod serwery wirtualne wymagane do uruchomienia niektórych komponentów systemu?

Odpowiedź
Zamawiający dostarczy platformę wirtualną pod dodatkowe komponenty zgodnie z wymogami producenta rozwiązania.

 

Pytanie 3
Prosimy o wskazanie jaka jest potrzebna ilość licencji – RealPresence Clariti – Concurrent Meeting License, Perpetual (Maintenance Contract Required)

Odpowiedź
Licencja ma zapewniać jedno połączenie konferencyjne z udziałem 25 urządzeń.

 

Pytanie 4
Prosimy o wskazanie jaka jest potrzebna ilość licencji – RealConnect Service for MSFT Teams Video Interop

Odpowiedź
Licencja ma zapewnić 6 jednoczesnych połączeń z urządzeń H323/SIP do konferencji Teams.