W nawiązaniu do zapytań dotyczących ogłoszonego przetargu na:

„Zakup systemu głowic optoelektronicznych.”

Komisja Przetargowa zamieszcza pytania oferentów i  odpowiedzi konsultanta:

Pytanie 6

Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez określenie „moduł kamer”, które występuje w kryterium oceny oferty przy wyliczaniu parametru Pk.

 

Odpowiedź:

W korpusie pojazdu ze względu na uwarunkowania konstrukcyjne, przewidziane są 3 miejsca montażu modułów kamer (dwa z tylu na rogach i jedno na przedniej krawędzi pojazdu w osi pojazdu). Przez moduł kamer należy rozumieć obudowę monolityczną sensoryki torów wizyjnych (z własnymi złączami zasilającymi i sygnałowymi, co przekłada się na ilość koniecznych wiązek kablowych). Każdy taki moduł kamer ma własne punkty montażowe i musi byc odpowiednio zabezpieczony przed narażeniami. Z racji tego ze konstrukcja wozu jest skomplikowana, preferowany jest montaż jak najmniejszej ilości modułów kamer.

 

Pytanie 7:

Jaka jest wymagana kwota wadium – w ogłoszeniu jest jedynie mowa o wadium w wysokości 1% wartości zamówienia, natomiast wartość zamówienia nie została określona.

 

Odpowiedź:

Kwotę wadium jaką należy wnieść to 10.000,00 zł.

 

Pytanie 8:

Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu dostawy w związku z zagrożeniami stwarzanymi przez pandemię choroby COVID-19.

 

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 9:

Czy Zamawiający przewiduje zaliczki płatności za przedmiot zamówienia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opcję wypłaty zaliczki.

 

Pytanie 10:

Czy Zamawiający udostępni wzór umowy, formularz ofertowy wspomniany w ogłoszeniu lub jego wzór oraz SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający przewiduje udostępnienie wspomnianych dokumentów, proszę o ich przesłanie.

 

Odpowiedź:

W celu uzyskania wzoru umowy prosimy o kontakt mailowy z Panem Romanem Graczykiem (roman.graczyk@wze.com.pl).

Wszelkie dane SIWZ są zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

Zamawiający nie wymaga jednolitego formularza oferty. Jedyny wymóg to że oferta ma zawierać wszystkie dane wskazane w ogłoszeniu.

 

Pytanie 11:

 

Czy w nawiązaniu do przedmiotowego postępowania przetargowego Zamawiający zaakceptuje referencje w zakresie wdrożeń wielomodułowych systemów wizyjnych na terenowych obserwacyjnych pojazdach specjalnych gdzie Zamawiającym (Użytkownikiem) jest polska straż graniczna?

 

Odpowiedź:

Tak, takie referencje zostaną zaakceptowane.

 

Pytanie 12:

Czy Zamawiający zaakceptuje system głowic optoelektronicznych dla których MTBF wynosi 20 000h?

 

Odpowiedź:

Oferta z systemem głowic o podanych parametrach nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego .

 

Pytanie 13:

Czy Zamawiający zaakceptuje system głowic optoelektronicznych, które zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami MIL STD  810G w zakresie udarów i wibracji oraz MIL STD 461F RS103 and RE102 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia wyników badań przed dostawą?

 

Odpowiedź:

System ma być zgodny z polskimi normami. Wykazanie zgodności norm MIL z polskimi leży po stronie dostawcy.

 

Pytanie 14:

Czy Zamawiający zaakceptuje system głowic optoelektronicznych dla których stopień ochrony obudowy wynosi IP 67

 

Odpowiedź:

Nie. Konieczne jest zapewnienie IP68

 

Pytanie 15:

Co Zamawiający rozumie pod „systemu czyszczenia obiektywów kamer”

 

Odpowiedź:

Np. system spryskiwaczy z pompami do zapewnienia czystości układu optycznego

 

Pytanie 16:

Proszę o podanie danych do wpłaty wadium oraz o informacje czy oferta może być w walucie euro?

 

Odpowiedź:

W przypadku wpłacania wadium  pieniądzu prosimy o wpłatę na konto :

Bank Gospodarstwa Krajowego , dane rachunku :

Nazwa właściciela  WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Numer rachunku  08 1130 1017 0020 0499 8620 0001
Waluta rachunku  PLN
Kod BIC/SWIFT  GOSKPLPW

 

Zarówno wadium jak i waluta oferty mają być w PLN.