W nawiązaniu do zapytań dotyczących ogłoszonego przetargu na:
„Zakup systemu głowic optoelektronicznych.”

Komisja Przetargowa zamieszcza pytania oferentów i  odpowiedzi konsultanta:

Pytanie 1

Proszę o przesłanie informacji dotyczących ilości głowic objętym przedmiotowym postępowaniem przetargowym

 

Odpowiedź:

Ze względu na gabaryty pojazdu jak i konstrukcyjne uwarunkowania przewidziane są 3 głowice: dwie z tylu na rogach pojazdu oraz jedna na samym przodzie pojazdu (mocowanie na przedniej krawędzi pojazdu w osi pojazdu).

 

Pytanie 2:

Proszę o podanie kwoty wadium.

 

Odpowiedź:

Kwotę wadium jaką należy wnieść to 10.000,00 zł.

 

Pytanie 3:

W ogłoszeniu dot. postępowania jest zapis informujący że Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 1% wartości zamówienia. Skoro oferty będą składać różni  Wykonawcy, to wartość wadium też będzie uzależniona od wysokości oferty danego Wykonawcy. Naszym zdaniem wartość wadium powinna mieć wartość stałą dla wszystkich Wykonawców określoną przez Zamawiającego. A może Zamawiający zamiast wadium oczekuje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1%

 

Odpowiedź:

Kwotę wadium jaką należy wnieść to 10.000,00 zł.

 

 

Pytanie 4:

W ogłoszeniu dot. postępowania jest zapis dot. referencji a mianowicie że Dostawca powinien przedstawić pozytywne referencje wdrożeń wielomodułowych systemów wizyjnych w branży militarnej. Czy Zamawiający zaakceptuje referencje zagranicznego producenta w zakresie wdrożeń wielomodułowych systemów wizyjnych w branży militarnej, który jest reprezentowany w Polsce przez Dostawcę który będzie składał ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

 

Odpowiedź:

Tak, Spółka zaakceptuje takie referencje, jednak gwarantem terminów, jakości i działania pozostaje dostawca.

 

Pytanie 5:

Zwracam się z prośbą o informację czy:

  1. system głowic jako całość powinien zapewniać pole widzenia 360o,
  2. każda z głowic poprzez możliwość zastosowania w niej kilku sensorów powinna zapewniać pole widzenia 360o

 

Odpowiedź:

System jako całość powinien zapewniać pole widzenia 360 o zarówno dla torów dzienno-nocnych jak i termowizyjnych (bez martwego pola)