W nawiązaniu do zapytań dotyczących ogłoszonego przetargu na:
„Zakup oprogramowania serwerowego Microsoft Project Server
w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”
Komisja Przetargowa zamieszcza pytania oferentów i  odpowiedzi konsultanta

Pytanie 1
Mam pytanie co do listy oprogramowania: w pierwszej sekcji: Przedmiot zamówienia pozycja 6 i 7.
6. Project Server – 1szt.
7. Project Server – 30szt.
W pozycji 7 mają Pastwo na myśli Project Professional zawierający CAL do serwera ?

Odpowiedź.
W pozycji 7 został popełniony błąd i powinno być:
7. Project Professional CAL server.