W nawiązaniu do zapytań dotyczących ogłoszonego przetargu na:
„Zakup oprogramowania do kontroli informacji wewnątrz i na zewnątrz firmy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”
Komisja Przetargowa zamieszcza pytania oferentów i  odpowiedzi konsultanta

Pytanie 1
Zamawiający w specyfikacji oczekuje dostawy licencji dla systemu SealPath: On-­‐premise Enterprise License – 173 użytkowników W systemie Sealpath wyróżnia się dwie role użytkownika: Protector i Consumer. Protektor to użytkownik, który nie tylko może korzystać z zabezpieczonych dokumentów, ale również może aktywnie tworzyć polityki zabezpieczeń i zabezpieczać nimi dokumenty/pliki. Licencje są wyceniane na podstawie ilości Protectorów. Consumer natomiast może tylko korzystać z zabezpieczonych dokumentów, ale nie może tworzyć własnych polityk zabezpieczeń i zabezpieczać dokumentów/plików (za wyjątkiem sytuacji, że umieści on plik na serwerze plików we wskazanym folderze, który automatycznie zabezpiecza znajdujące się w nim pliki)
Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje oferty na 173 Protectorów, czy też liczba Protectorów ma być mniejsza i ile ma wynosić? (Należy pamiętać o ograniczeniu, że na jednego Protectora może być maksymalnie do 10 Consumerów, czyli np. nabywając 20 licencji dla Protectorów w systemie może być do 200 Consumerów).

Odpowiedź.
Oczekujemy od dostawcy oferty licencji na nie mniej niż 173 “Protectorów”.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający zapewni platformę systemową dla Protection server o parametrach: 8 GB RAM, CPU 4 cores, 250 GB HDD, karta sieciowa 1 Gbps, sys. oper. Windows Server 2012 lub 2016?
Platforma systemowa może być maszyną fizyczną lub maszyną wirtualną na wirtualizatorze ESX lub Hyper-­‐V

Odpowiedź.
Jesteśmy w stanie zapewnić oczekiwane parametry dla systemu na maszynie wirtualnej Hyper-V.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający zapewni platformę systemowa dla serwera bazodanowego o parametrach: 8 GB RAM, CPU 4 cores, 1 TB HDD, karta sieciowa 1 Gbps, sys. oper. Windows Server 2012 lub 2016?
Platforma systemowa może być maszyną fizyczną lub maszyną wirtualną na wirtualizatorze ESX lub Hyper-­‐V

Odpowiedź.
Jesteśmy w stanie zapewnić oczekiwane parametry dla systemu na maszynie wirtualnej Hyper-V.

 

Pytanie 4
Czy Zamawiający zapewni licencje MS SQL Server 2014 lub 2016 lub 2017 Standard?

Odpowiedź.
Zamawiający nie zapewnia licencji produktu MS SQL Server Standard.

 

Pytanie 5
Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązania inne – tożsame co do funkcjonalności, o potwierdzonym certyfikatami  poziomie bezpieczeństwa ?

Odpowiedź.
Zamawiający nie akceptuje rozwiązania innego – tożsamego co do funkcjonalności.