W nawiązaniu do zapytań wysyłanych przez oferentów dotyczącego ogłoszonego przetargu:

  1. Dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń serwerowych i macierzowych na potrzeby sieci IT w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.

Komisja przetargowa
zamieszcza pytania oferentów i odpowiedzi konsultanta:

Zapytania oferentów:

  1. Prąd znamionowy prostownika 15 A ( Socomec: 16A) – czy dopuszczalne jest zaoferowanie rozwiązania z prądem prostownika o wartości 16A?
  2. Znamionowe napięcie wyjściowe falownika 200 V AC / 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC ± 1 % (Socomec: 220 V AC / 230 V AC / 240 V) – Czy dopuszczalne jest zaoferowanie rozwiązania o znamionowym napięciu falownika 220/230/240 V AC?
  3. Akumulatory: możliwość zamontowania minimum 20szt akumulatorów 9Ah wewnątrz UPS oraz opcjonalnie minimum 20 szt akumulatorów 9Ah w zewnętrznym module bateryjnym (Socomec: baterie wewnątrz zasilacza UPS 36 szt 9Ah bez możliwości dołożenia zewnętrznej szafy bateryjnej) – Czy dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązania z większą ilością baterii wewnętrznych (bez możliwości podłączenia zewnętrznej szafy bateryjnej) z zachowaniem wymaganego czasu podtrzymania?
  4. Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) zaciski śrubowe M6 oraz minimum 2 gniazda IEC320 C13 (10A) (Socomec: tylko zaciski, brak gniazd IEC) – Czy dopuszczalne jest zaoferowanie rozwiązania gdzie gniazdo wejściowe to tylko listwa zaciskowa?
  5. Oprogramowanie monitorująco-zarządzające oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS (Socomec: oprogramowanie monitorujące w języku angielskim) – Czy dopuszczalne jest zaproponowanie rozwiązania z oprogramowaniem monitorująco – zarządzającym w języku angielskim? Wraz z dostawą producent zapewnia uruchomienie szkolenie z obsługi urządzenia.
  6. Wymiary zasilacza UPS (wys. X szer. X gł.)nie większe niż 709 x 261 x 551 mm, Wymiary Moduł Bateryjny (wys. X szer. X gł.)nie większe niż 796 x 341 x 741 mm (Socomec: 800 x 444 x 795 – z bateriami wewnętrznymi) – Czy dopuszcza się rozwiązanie o innych wymiarach? Sumarycznie zajmują mniej miejsca niż zapisane w specyfikacji urządzenie (UPS + szafa bateryjna)

 

Odpowiedź Zamawiającego na wyżej wymienione pytania:

Wszystkie wymagania minimalne dotyczące UPSa zawarte są w Wykazie parametrów wymaganych dla wymienionych urządzeń w zapytaniu ofertowym. Parametry te są wymienione w Załączniku 1.