Zautomatyzowany System Rozpoznawczo-Zakłócający ESM/COMINT "PRZEBIŚNIEG"

Zautomatyzowany System Przebiśnieg jest posadowionym na podwoziach gąsienicowych (MTLB) systemem rozpoznania i zakłócania zakresu radiowego składającym się z:
♦ Wozu dowodzenia (WD)
♦ Stacji rozpoznania (SR) - 3 szt.
♦ Stacji zakłóceń (SZ) - 3 szt.

Przeznaczenie:
♦ Szybkie wykrywanie, klasyfikacja i identyfikacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego
♦ Lokalizacja źródeł promieniowania
♦ Zakłócanie wykrywanych emisji

Mobilny Zestaw Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych "MZRiASR"

Funkcje systemu MZRiASR:
♦ Detekcja sygnałów o niskim poziomie,
♦ Rejestracja i analiza sygnałów radiolokacyjnych pracujących źródeł emisji
♦ Klasyfikacja sygnałów oraz identyfikacja ich źródeł
♦ Archiwizacja danych pomiarowych
♦ System relacyjnej bazy danych z wzorcami parametrów emisji

Dane taktyczno-techniczne:
♦ Zakres częstotliwość wykrywania sygnałów 0,5÷18,0GHz
♦ Natychmiastowy kąt obserwacji w azymucie 360°
♦ Pasmo natychmiastowej analizy: 40, 10, 5 i 1MHz

Zestaw urządzeń instruktorskich „TR-I”

Zestaw urządzeń instruktorskich „TR-I” umożliwia tworzenie scenariuszy nalotów lotniczych i rakietowych, a następnie na tej bazie przeprowadzenie treningów pracy bojowej dla załóg dywizjonów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego i średniego zasięgu: dwuszczeblowych z Nadrzędnym Stanowiskiem Dowodzenia (NSD) oraz jednoszczeblowych. Zestaw urządzeń instruktorskich „TR-I” wydaje informację o sytuacji powietrznej do nadrzędnego systemu dowodzenia oraz systemów kierowania i dowodzenia zespołów ogniowych w protokołach transmisji danych I-Link i ASTERIX z komendami przesyłanymi w formacie XDR.

Mobilna Stacja Rozpoznania Radioelektronicznego ESM/ELINT

Stacja realizuje zautomatyzowane rozpoznawanie radarów i innych urządzeń, generujących sygnały w zakresie częstotliwości od 0,5 do 18,0GHz.

W czasie pracy operacyjnej Stacja może realizować następujące funkcje:
♦ Odbiór sygnałów modulowanych impulsowo (prostych i złożonych) oraz na fali ciągłej
♦ Dokładny pomiar wartości podstawowych parametrów każdego sygnału
♦ Szybkie "rozplatanie" i wielowariantowe przetwarzanie danych pomiarowych
♦ Rozpoznawanie źródeł emisji sygnałów z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych
♦ Zobrazowanie i archiwizacja danych pomiarowych oraz wyników rozpoznania

Bitnami