Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub zarządzanie jakością,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (minimum poziom B2),
 • Minimum 2 lata doświadczenia w firmie produkcyjnej w obszarze zarządzania jakością,
 • Praktyczna znajomość podstawowych narzędzi jakościowych: 5WHY, 8D, ISHIKAWA,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office,
 • Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, elastyczność i otwartość
  na nowe zadania,
 • Zdolności organizacyjne, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
  i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • Uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt. 3 ustawy
  z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
  i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

Istotnymi atutami będą:

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w branży lotniczej, samochodowej lub obronnej,
 • Uprawnienia auditora wewnętrznego ISO 9001, AS 9100,
 • Znajomość norm ISO 9001, AS 9100, AS 9145 oraz AQAP 2110 i AQAP 2210.

 

Zakres obowiązków:

 • Opiniowanie dokumentów Klienta pod kątem wymagań związanych z jakością
  i wewnętrznymi procesami Systemu Zarządzania Jakością,
 • Zarządzanie jakością podczas wdrażania nowych projektów z wykorzystaniem narzędzi oraz metodologii jakościowych,
 • Prowadzenie uzgodnień w zakresie kryteriów jakościowych wewnątrz Organizacji
  oraz z Klientem,
 • Opracowanie i aktualizacja Planu Jakości,
 • Wdrażanie rozwiązań jakościowych w projektach, m.in. elementów APQP (Advanced Product Quality Planning),
 • Nadzór nad procesem zarządzania niezgodnościami i reklamacjami w roli Koordynatora (analiza przyczyny źródłowej, akcje korygujące i zapobiegawcze),
 • Monitorowanie działań korygujących i zapobiegawczych, prowadzenie statystyk,
 • Opracowywanie procedur i instrukcji Systemu Zarządzania Jakością,
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zagadnień dotyczących jakości.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą, odpowiedzialną i ambitną pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy,
 • Udział w projektach międzynarodowych,
 • Stały rozwój kompetencji, rozbudowany system szkoleniowy, praca w zespole profesjonalistów,
 • Pakiet benefitów firmowych,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która stawia na ludzi przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja