Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie różnego rodzaju prac frezerskich o różnym stopniu trudności,
 • Wykonywanie detali z zachowaniem wymaganej dokładności,
 • Mile widziana obsługa maszyn ze sterowaniem (Hass, Okuma).

 

Wymagane:

 • 5 lat udokumentowanej pracy w zawodzie,
 • Doświadczenie w obsłudze maszyn CNC,
 • Wykształcenie w kierunku Frezera / Technik mechanik obróbki skrawaniem lub pokrewne,
 • Pisanie prostych programów za pomocą kodów G i M,
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego oraz posługiwania się narzędziami pomiarowymi,
 • Odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoka kultura techniczna,
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
  o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (na etapie zatrudnienia),
 • Uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie
  z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

 

Oferujemy:

 • Pracę przy międzynarodowym kontrakcie na potrzeby obronności kraju,
 • Możliwość udziału w szkoleniach,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Dodatkowe korzyści:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Karta Medicover Sport,
 • Dodatkowe benefity socjalne, między innymi:
  • paczki na święta,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do nauki,
  • bufet pracowniczy,
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa
  • bezpłatny parking
  • nauka języków obcych.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja