Zakres obowiązków:

 • obsługa zgłoszeń oraz wsparcie techniczne użytkowników końcowych,
 • wdrażanie systemów informatycznych,
 • konfiguracja oraz serwisowanie urządzeń teleinformatycznych,
 • sporządzanie dokumentacji,
 • tworzenie ewidencji sprzętu komputerowego,
 • administrowanie systemami informatycznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie o profilu informatycznym (min. średnie),
 • znajomość systemu MS Windows 10,
 • podstawowa znajomość zagadnień sieci LAN/WAN,
 • znajomość usług Active Directory oraz MS Office 365 w zakresie administracyjnym,
 • znajomość budowy oraz działania komputerów oraz urządzeń podobnych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć poznawania nowych rzeczy oraz podejmowania wyzwań,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (na etapie zatrudnienia),
 • uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie,

Mile widziane:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT,
 • znajomość systemu Linux,
 • znajomość NIST 800-171 oraz ISO 27001,
 • znajomość MS Intune.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Dodatkowe korzyści:

 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • karta Medicover Sport,
 • dodatkowe benefity socjalne.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja