Walka Radio-elektroniczna

ESM/COMINT PRZEBIŚNIEG

– Produkcja,

– Serwisowanie w całym cyklu życia,

– Modernizacja do wymagań współczesnego pola walki.

MOBILNA STACJA ROZPOZNAWANIA MSR-W

– Produkcja,

– Serwisowanie w całym cyklu życia,

– Modernizacja.

SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS-MO

– Produkcja,

– Serwisowanie w całym cyklu życia.

Bitnami