Kodeks Etyki

Szanowni Państwo,
Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna przyjęły Kodeks Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej określający zasady i wartości etyczne łączące pracowników i kontrahentów Spółki.
W oparciu o zasady i wartości wynikające z Kodeksu wyznaczamy standard postępowania oparty w głównej mierze na poczuciu odpowiedzialności wobec naszych Beneficjentów i Partnerów.
Kodeks służy rozwojowi Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna jako instytucji godnej zaufania i jest wyrazem naszego przekonania o znaczeniu wartości i norm etycznych. Stanowi wsparcie w tworzeniu kultury organizacyjnej pracy i wspólnego systemu wartości Spółki.
Przestrzeganie postanowień Kodeksu umożliwia zachowanie przez Spółkę i jej pracowników najwyższych standardów we wszystkich działaniach.
email: liniaetyki@wze.com.pl

Załączniki:

Adres email do celów zgłaszania incydentów dotyczących etyki biznesu: liniaetyki@wze.com.pl lub liniaetyki@pgzsa.pl

Bitnami