Skład Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

PREZES ZARZĄDU Dyrektor naczelny                     dr inż. Przemysław Kowalczuk
CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor ds. produkcji           Krzysztof Czyż
CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor ds. finansowych     Ireneusz Jabłoński

Skład Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ               Marzena Pabjasz
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Andrzej Wirtek
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 dr Karol Pachnik
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Wojciech Dawidziuk
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ                                 Joanna Sadowska

Bitnami