Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe preferowane techniczne.
 • 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Posiadanie certyfikatu z zakresu zarządzania projektami.
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym.
 • Umiejętność tworzenia budżetów i harmonogramów.
 • Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Project).
 • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie bardzo dobrym.
 • Odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność.
 • Umiejętność szybkiej oceny sytuacji.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wykazywanie własnej inicjatywy.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

Istotnymi atutami będą:

 • Znajomość metodyk zarządzania projektami (Prince2 lub PMBOK).

Zakres obowiązków:

 • Ustalanie celów projektu, planowanie standardów, zasad, kryteriów jakościowych projektu.
 • Tworzenie zespołu projektowego i zabezpieczanie zasobów oraz wyznaczanie kierunków jego działania.
 • Określanie odpowiedzialności członków zespołu projektowego i sposobu rozliczania zadań.
 • Delegowanie zadań i uprawnień dla członków zespołu projektowego.
 • Koordynowanie i kontrolowanie opracowanego harmonogramu i budżetu projektu.
 • Współuczestnictwo w zarządzaniu jakością w projekcie.
 • Identyfikowanie ryzyk projektu, ich minimalizowanie, informowanie Zarządu
  o zagrożeniach, proponowanie zmian mających na celu niwelowanie zagrożeń.
 • Monitorowanie statusu projektu, zarządzanie przepływem informacji pomiędzy interesariuszami projektu.
 • Współuczestnictwo w negocjacjach i współpracy z kontrahentami.
 • Nadzór nad właściwą dokumentacją projektu.
 • Raportowanie o stanie realizacji projektu, opracowanie raportu końcowego
  i ewaluacji projektu.
 • Przygotowanie ofert handlowych dla kontrahentów krajowych i zagranicznych.
 • Przygotowanie dokumentów do postępowania w dziedzinie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (PZP).

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Ciekawą, odpowiedzialną i ambitną pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy.
 • Udział w projektach międzynarodowych.
 • Stały rozwój kompetencji, rozbudowany system szkoleniowy, praca w zespole profesjonalistów.
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która stawia na ludzi przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych.
 • Szeroki pakiet benefitów pracowniczych.

 

Pakiet benefitów firmowych m.in.:

 • Prywatna opieka medyczna;
 • Ubezpieczenie na życie;
 • Karta fitness;
 • Dodatkowe benefity socjalne:
  • paczki na święta,
  • dofinansowanie do wypoczynku dorosłych i dzieci,
  • dofinansowanie do nauki,
  • bufet pracowniczy,
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa,
  • bezpłatny strzeżony parking,
  • strzeżona wiata rowerowa,
  • nauka języków obcych.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja