Zakres obowiązków:

 • Kalkulacja podatku VAT, CIT,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań dla instytucji zewnętrznych (tj. US, ZUS, GUS, PFRON),
 • Wyliczanie aktyw oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
 • Sporządzanie rachunku przepływu pieniężnego.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe kierunkowe,
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w dziale księgowości,
 • Praktyczna znajomość zasad rachunkowości i aktualnych przepisów VAT, CIT,
 • Doświadczenie w zakresie sporządzania sprawozdań i deklaracji,
 • Znajomość obsługi programów MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • Terminowość, dokładność i dobra organizacja pracy,
 • Umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, komunikatywność, wnikliwość
  i dociekliwość,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

Na etapie zatrudnienia:

 • Uzyskanie Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie,
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Dodatkowe korzyści:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Karta Medicover Sport,
 • Dodatkowe benefity socjalne, między innymi:
  • paczki na święta,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do nauki,
  • bufet pracowniczy,
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa
  • bezpłatny parking
  • nauka języków obcych.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja