Zakres obowiązków:

 • Praca z dokumentacją techniczną,
 • Obsługa nawijarek, szlifierek stołowych, wiertarek stołowych,
 • Prace montażowe,
 • Łączenie elementów mechanicznych i elektrycznych,
 • Wykonywanie, sprawdzenie i montaż linii oraz wiązek kablowych,
 • Praca manualna z wykorzystaniem podstawowych narzędzi i elektronarzędzi,
 • Współpraca z innymi członkami zespołu,
 • Dbanie o jakość i porządek na stanowisku pracy.

 

Wymagane:

 • Wykształcenie min. Zawodowe elektryczne, elektrotechniczne,
 • Doświadczenie na stanowisku elektromonter lub pokrewnym,
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych,
 • Dyspozycyjność, zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone obowiązki, sprzęt i materiał,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (na etapie zatrudnienia),
 • Uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia komendanta powiatowego policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Uprawnienia sep.

 

Oferujemy:

 • Pracę przy międzynarodowym kontrakcie na potrzeby obronności kraju,
 • Możliwość udziału w zagranicznych szkoleniach,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Dodatkowe korzyści:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Karta Medicover Sport,
 • Dodatkowe benefity socjalne, między innymi:
  • paczki na święta,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do nauki,
  • bufet pracowniczy,
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa
  • bezpłatny parking
  • nauka języków obcych.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja