Prace polegające na utrzymaniu w czystości i pielęgnacji terenu zielonego

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony pt.: „Prace polegające na utrzymaniu w czystości i pielęgnacji terenu zielonego zlokalizowanego na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zielonce przy ul, 1 Maja 1, przed budynkiem o numerze ewidencyjnym 115.” Postępowanie na Platformie eB2B PGZ: eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000026 –…