Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie i kontrolowanie ilościowo-jakościowe dostaw towaru,
 • Ewidencja dokumentów handlowych oraz wystawianie dokumentów magazynowych w systemie klasy ERP,
 • Przygotowywanie oraz bieżące wydawanie towarów dla odbiorców,
 • Obsługa magazynów branżowych,
 • Obsługa urządzeń magazynowych,
 • Bieżące reagowanie na wszelkie zagadnienia magazynowe,
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przechowywanych materiałów w magazynach,
 • Działania zgodnie z procesami zawartymi w procedurach ISO, AS9100, ITAR i innych dot. gospodarki magazynowej,
 • Udział w inwentaryzacjach rocznych i doraźnych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Doświadczenie min. trzy lata pracy w magazynie,
 • Doświadczenie w pracy z powierzoną odpowiedzialnością materialną,
 • Znajomość dokumentacji magazynowej oraz handlowej,
 • Umiejętności organizacyjne oraz poczucie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie obszaru magazynów w organizacji,
 • Kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • Dobra organizacja pracy i umiejętności komunikacyjne,
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz doświadczenie przy obsłudze systemu informatycznego w zakresie gospodarki magazynowej,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

Na etapie zatrudnienia:

 • Uzyskanie Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej
  w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy
  z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
  i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Mile widziane:

 • Dodatkowym atutem będzie znajomość jęz. angielskiego w stopniu dobrym,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość materiałów z branży elektronicznej lub mechanicznej.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie.
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania.
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy.
 • Przyjazną i wspierającą atmosferę pracy.

 

Dodatkowe korzyści:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Karta Medicover Sport,
 • Dodatkowe benefity socjalne, między innymi:
  • paczki na święta,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do nauki,
  • bufet pracowniczy,
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa
  • bezpłatny parking
  • nauka języków obcych.

 

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja