Zakres obowiązków:

 • Realizacja podstawowych montaży mechaniczny podzespołów i bloków.
 • Wykonywanie pomocniczych prac montażowych podczas montażu mechanicznego stacji i bloków.
 • Realizacja podstawowych naprawy detali oraz części wykorzystanych podczas montażu stacji pod nadzorem Ślusarza remontowego II.
 • Pobieranie dokumentacji technicznej z rozdzielni wydziałowej i postępuje zgodnie z jej zapisami.
 • Pobieranie z rozdzielni wydziałowej, zgodnie ze specyfikacją rysunku, detale i podzespoły przeznaczone do montażu.
 • Realizacja pomocniczych prac montażowych w terenie w ramach instalowania, uruchamiania i serwisowania stacji i bloków.
 • Dbałość o stan techniczny i estetykę maszyn i urządzeń przekazanych pod opiekę oraz o przyrządy pomiarowe będące na wyposażeniu zgodnie z procedurą ISO.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe w kierunku mechanicznym lub średnie techniczne w kierunku mechanicznym.
 • Roczne doświadczenie w montowaniu podzespołów mechanicznych.
 • Wymagane uprawnienia do pracy na wysokości (powyżej 3 m).
 • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej.
 • Znajomość budowy, zasad działania, schematów, symboli oraz oznaczeń sprzętu.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

Na etapie zatrudnienia:

 • Uzyskanie Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej
  w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy
  z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
  i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie.
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania.
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy.
 • Przyjazną i wspierającą atmosferę pracy.

 

Dodatkowe korzyści:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Karta Medicover Sport,
 • Dodatkowe benefity socjalne, między innymi:
  • paczki na święta,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do nauki,
  • bufet pracowniczy,
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa
  • bezpłatny parking
  • nauka języków obcych.

 

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja