Zakres obowiązków:

 • sporządzanie dokumentacji technicznej,
 • projektowanie elementów maszyn i urządzeń (analizy statyczne i dynamiczne konstrukcji mechanicznej, obliczenia wytrzymałościowe na wybrane istotne elementy konstrukcji mechanicznej, analizy odporności na warunki klimatyczne),
 • wykonywanie rysunków wykonawczych części maszyn i urządzeń,
 • wykonywanie pomiarów i szkiców na hali produkcyjnej,
 • wprowadzanie zmian do dokumentacji technicznej,
 • nadzór nad wykonaniem opracowanego projektu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – preferowany kierunek: mechanika i budowa maszyn,
 • biegła znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość technologii obróbki mechanicznej i obróbki cieplnej,
 • umiejętność projektowania w programie 3D (NX) oraz 2D (AutoCad),
 • dobrze rozwinięta wyobraźnia przestrzenna,
 • wymagane min. 5-cio letnie doświadczenie na stanowisku konstruktora
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczeniu do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie,
 • (na etapie zatrudnienia) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • (na etapie zatrudnienia) nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Mile widziane:

 • wysoki profesjonalizmem zawodowym,
 • odpowiedzialna, sumienność, samodzielność,
 • umiejętność pracy grupowej i komunikacja.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Dodatkowe korzyści:

 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • karta Medicover Sport,
 • dodatkowe benefity socjalne.

 

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja