Zakres obowiązków:

 • aktywny udział w rozwijaniu/koordynacji funkcjonujących w organizacji Systemów Zarządzania: Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Systemu Zarządzania Ciągłości Działania, Zarządzania Ryzykiem IT,
 • udział w procesie identyfikacji oraz postępowania z ryzykiem,
 • nadzór nad procesem zarządzania incydentami,
 • współtworzenie dokumentacji bezpieczeństwa na zgodności z norma ISO 27001,
 • wsparcie procesu opiniowania nowych rozwiązań informatycznych w kontekście zgodności z wymaganiami organizacji,
 • aktywny udział w planowaniu i przeprowadzaniu audytów oraz testów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości biznesowej,
 • podnoszenie i kontrola świadomości bezpieczeństwa informacji w organizacji,
 • dbałość o prawidłowy przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne o profilu informatyka, telekomunikacja, bezpieczeństwo),
 • praktyczna znajomość Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO 27001 i/lub RODO,
 • znajomość podstaw działania i wdrażania powszechnie stosowanych środków kontroli bezpieczeństwa informacji,
 • znajomość narzędzi i technik niezbędnych do analizy i monitorowania bezpieczeństwa IT,
 • dobra organizacja pracy, wysokie umiejętności analityczne,
 • swobodna komunikacja w języku angielskim,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • silna orientacja na zrozumienie istniejących procesów biznesowych oraz chęć zdobywania nowej wiedzy,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (na etapie zatrudnienia),
 • uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

Mile widziane:

 • certyfikat Audytora Wiodącego ISO 27001 i/lub Audytora Wiodącego ISO 22301,
 • znajomość NIST 800-171,
 • doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT dedykowanych dla bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • doświadczenie we wdrażaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • możliwość ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Dodatkowe korzyści:

 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • karta Medicover Sport.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja