Specjalista ds. Systemów IT i Cyberbezpieczeństwa

Zakres obowiązków: aktywny udział w rozwijaniu/koordynacji funkcjonujących w organizacji Systemów Zarządzania: Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Systemu Zarządzania Ciągłości Działania, Zarządzania Ryzykiem IT, udział w procesie identyfikacji oraz postępowania z ryzykiem, nadzór nad procesem zarządzania incydentami, współtworzenie dokumentacji bezpieczeństwa na zgodności z norma ISO 27001, wsparcie procesu opiniowania nowych rozwiązań informatycznych w kontekście zgodności z wymaganiami organizacji, aktywny udział w planowaniu i przeprowadzaniu audytów oraz testów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości…