Zakres obowiązków:

 • opracowanie instrukcji systemowych, instrukcji roboczych, procedur, warunków technicznych oraz programów badań w zakresie badań mechano-klimatycznych,
 • współpraca z innymi działa firmy w celu określenia warunków w zakresie badań mechano-klimatycznych,
 • utrzymywanie skutecznej komunikacji z klientami i dostawcami,
 • wsparcie w realizowanych audytach,
 • wsparcie zespołu MRB,
 • identyfikacja wymagań jakościowych Klienta w zakresie badań mechano-klimatycznych,
 • realizacja badań na bazie zatwierdzonej dokumentacji,
 • przygotowanie dokumentacji z wykonanych badań,
 • nadzór nad badaniami realizowanymi u dostawców,
 • opracowywanie raportów z badań.

Wymagania:

 • znajomość jęz. angielskiego poziom B2 w mowie i piśmie,
 • znajomość narzędzi MS Office,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • wykształcenie średnie techniczne,
 • dokładność,
 • spostrzegawczość,
 • sumienność,
 • terminowość,
 • samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie,
 • (na etapie zatrudnienia) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • (na etapie zatrudnienia) nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość zagadnień związanych z badaniami mechano-klimatycznymi,
 • wykształcenie wyższe techniczne.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Dodatkowe korzyści:

 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • karta Medicover Sport,
 • dodatkowe benefity socjalne.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja