Zakres obowiązków:

 • tworzenie oprogramowania spełniającego założone funkcje
 • testowanie, instalowanie i uruchamianie oprogramowania systemowego i aplikacji użytkowych
 • tworzenie dokumentacji oprogramowania

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – kierunek: informatyka lub pokrewny lub studenci 3-go roku studiów tych kierunków
 • doświadczenie w tworzeniu oprogramowania pod systemem Linux i Windows
 • znajomość języka programowania obiektowego (C++)
 • znajomość Qt
 • znajomość sieci komputerowych i ich konfigurowania
 • podstawowa znajomość programowania wielowątkowego
 • podstawowa znajomość tematyki radiolokacji i radioelektroniki
 • znajomość OpenCV i programowania układów GPU
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1/B2
 • zdolność szybkiego uczenia się
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność, rzetelność
 • ogólna znajomość tematyki wojskowej
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania
 • udział w międzynarodowych projektach
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy
 • przyjazną atmosferę pracy

 

 Dodatkowe korzyści:

 • prywatna opieka medyczna
 • ubezpieczenie na życie
 • karta Medicover Sport

 

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja