Operator AMADA – Ślusarz

Opis stanowiska:

  • Obsługa maszyn wchodzących w skład Centrum AMADA /laser, gilotyna, krawędziarka, prasa do wykroju, czyszczarka
  • Prace na stanowisku ślusarskim

 

Wymagania:

  • Wykształcenie średnie o profilu mechanicznym – 2 lata udokumentowanej pracy na stanowisku operator Amady, lub podobnym
  • Wykształcenie zawodowe – 5 lat udokumentowanej pracy na stanowisku operator Amady, lub podobnym
  • Umiejętność czytania rysunku technicznego
  • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Otwartość na nowe wyzwania
  • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
  • Posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie

   

  Dodatkowymi atutami będzie:

  • Umiejętność ręcznego wprowadzania prostych operacji na laser
  • Podstawowa znajomość j. angielskiego
  • Dyspozycyjność

   

  Oferujemy:

  • Udział w międzynarodowych projektach
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania
  • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych
  • Możliwość ubezpieczenia grupowego
  • Prywatna opieka medyczna
  • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy
  • Przyjazną atmosferę pracy

   

Opis pracodawcy: 

 • Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:
  • rozpoznania i walki radioelektronicznej,
  • dowodzenia i łączności,
  • obrony powietrznej,
  • elektroniki specjalnej.

   

Ważne informacje:

  • Informujemy, że w procedurze rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko, niezbędne jest udostępnienie Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A., zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, następujących danych osobowych:
  1. Imię (imiona) i nazwisko
  2. Imiona rodziców
  3. Data urodzenia
  4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
  5. Wykształcenie
  6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  • Udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, a także dodatkowych informacji wykraczających poza w/w zakres, nie objętych prawnym obowiązkiem ich przekazania, wymaga zawarcia w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
   (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………………………….…  prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
   Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
  • Osoby, które zgłoszą chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane powyżej stanowisko proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz ze „Zgodą informacyjną dla kandydatów do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.” opatrzoną własnoręcznym podpisem na adres e-mail: kadry@wze.com.pl   Link do zgody 1
  • Jeżeli kandydat do pracy zgłosi chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., zobowiązany jest udzielić w tym celu odrębnej zgody.
   Link do zgody 2
  • Prosimy o nadsyłanie wymaganych dokumentów do dnia 31.08.2021 r.
  • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  • Informujemy, że dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych, w wersji papierowej będą niszczone, zaś w wersji elektronicznej usuwane z systemu, po upływie max. 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego / daty wpływu dokumentów aplikacyjnych.
  • Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji udzielane są przez pracowników Działu Personalnego pod nr tel. +48 22 781 99 71 w. 319, 610.