SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW JAKOŚCI

 

Zakres obowiązków:

 • wdrażanie rozwiązań systemu zarządzania jakością zgodnie z normami EN ISO 9001, AQAP2110, AS9100D / EN9100-2016, AS9145
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur systemu zarządzania jakością,
 • inicjowanie działań zapobiegawczych i korygujących w obszarze systemu zarządzania jakością,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu wymagań systemów zarządzania jakością,
 • opracowywanie planów i realizacja audytów wewnętrznych dot. funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

 

Wymagania:                        

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • staż pracy – min. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomość norm i standardów związanych z systemem zarządzania jakością ISO 9001-2015, umiejętność ich wdrażania i dokumentowania,
 • znajomość zasad stosowania standardów natowskich AQAP2110,
 • doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu procesów i procedur w organizacji,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności komunikacyjne
 • posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie

Dodatkowymi atutami będzie znajomość / doświadczenie w stosowaniu:

 • norm i standardów związanych z systemem zarządzania jakością AS9100D/EN9100-2016,
 • systemu APQP zgodnego z normą AS9145 (włączając ProcessFlow, Control Plans, FMEA, MSA/SPC, KeyCharacteristics Monitoring and Reporting),
 • funkcjonowania zarządzania typu Lean Management / Manufacturing (narzędzia typu TPM, VSM, 5S, KPI, Six Sigma, SMED),
 • znajomość zagadnień z obszaru przemysłu zbrojeniowego,
 • efektywnego wdrażania rozwiązań systemu zarządzania jakością i jego recertyfikacji w średnim / dużym przedsiębiorstwie.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie adekwatne do kompetencji, zakresu obowiązków i zaangażowania
 • udział w międzynarodowych projektach
 • uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych
 • benefity socjalne
 • możliwość ubezpieczenia grupowego
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy
 • przyjazną atmosferę pracy

 

Opis pracodawcy:

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się projektowaniem, produkcją, modernizacją oraz remontami sprzętu wojskowego w dziedzinach:

 • rozpoznania i walki radioelektronicznej,
 • dowodzenia i łączności,
 • obrony powietrznej,
 • elektroniki specjalnej.

 

Ważne informacje:

 • Informujemy, że w procedurze rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko, niezbędne jest udostępnienie Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A., zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, następujących danych osobowych:
 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Imiona rodziców
 3. Data urodzenia
 4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 5. Wykształcenie
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • Udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, a także dodatkowych informacji wykraczających poza w/w zakres, nie objętych prawnym obowiązkiem ich przekazania, wymaga zawarcia w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………………………….…  prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce.
  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.
 • Osoby, które zgłoszą chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane powyżej stanowisko proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz ze „Zgodą informacyjną dla kandydatów do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.” opatrzoną własnoręcznym podpisem na adres e-mail: kadry@wze.com.pl Link do zgody 1
 • Jeżeli kandydat do pracy zgłosi chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., zobowiązany jest udzielić w tym celu odrębnej zgody.
  Link do zgody 2
 • Prosimy o nadsyłanie wymaganych dokumentów do dnia 16.12.2019 r.
 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Informujemy, że dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych, w wersji papierowej będą niszczone, zaś w wersji elektronicznej usuwane z systemu, po upływie max. 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego / daty wpływu dokumentów aplikacyjnych.
 • Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji udzielane są przez pracowników Działu Personalnego pod nr tel. +48 22 781 99 71 w. 319, 610.