Certyfikaty i Nagrody

 

 

Licznik odwiedzin

1419935
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. pilnie zatrudnią pracownika na stanowisku:

SPECJALISTA ELEKTRONIK
SPECJALNOŚĆ TECHNIKA WYSOKIEJ CZESTOTLIWOŚCI LUB RADIOKOMUNIKACJA

Opis pracodawcy:

 
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. zajmują się produkcją, modernizacją oraz remontami
  sprzętu  wojskowego. Specjalizują się w zakresie projektowania, produkcji i remontu sprzętu w dziedzinach:
  - rozpoznania i walki radioelektronicznej,
  - dowodzenia i łączności,
  - obrony powietrznej,
  - elektroniki specjalnej.

Wymagania:

- kierunkowe wykształcenie wyższe
- doświadczenie w pracy z urządzeniami wysokiej częstotliwości
- znajomość technik modulacji sygnałów
- znajomość jęz. angielskiego w stopniu komunikatywnym
- znajomość oprogramowania Altium Designer, MS Office
- dodatkowym atutem będzie znajomość techniki i aparatury wojskowej
- kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność
- samodzielność
- zaangażowanie i dokładność w działaniu
- posiadanie certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się działaniom mającym na celu jego uzyskanie


Zakres obowiązków:

- uruchamianie i konfiguracja urządzeń wysokiej częstotliwości
- projektowanie elementów systemów radiokomunikacyjnych.
- opracowywanie procedur testowych oraz projektowanie stanowisk pomiarowych
- uruchamianie i testowanie produkowanych wyrobów
- opracowywanie warunków technicznych


Oferujemy:

-       zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
-       wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania
-       uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych
-       możliwość ubezpieczenia grupowego
-    możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy
-    przyjazną atmosferę pracy

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 22.03.2019 r.
Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Ważne informacje:

 • * Informujemy, że w procedurze rekrutacji na wskazane powyżej stanowisko, niezbędne jest udostępnienie
     Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A., zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy,
     następujących danych osobowych:
     1. Imię (imiona) i nazwisko
     2. Imiona rodziców
     3. Data urodzenia
     4. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
     5. Wykształcenie
     6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

  * Udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, a także dodatkowych informacji
     wykraczających poza w/w zakres, nie objętych prawnym obowiązkiem ich przekazania, wymaga zawarcia
     w dokumentach aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) klauzuli o następującej treści:
   
    „Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (05-220) przy ul. 1 Maja 1, zwane dalej „WZE S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko …………………… prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

  * Osoby, które zgłoszą chęć udziału w procesie rekrutacyjnym na wskazane powyżej stanowisko proszone są
     o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) wraz ze „Zgodą informacyjną dla
     kandydatów do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.” opatrzoną własnoręcznym podpisem
     na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
     Link do zgody 1

  * Jeżeli kandydat do pracy zgłosi chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez
     Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., zobowiązany jest udzielić w tym celu odrębnej zgody.
     link do zgody 2

  * Informujemy, że dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych, w wersji papierowej będą niszczone,
     zaś w wersji elektronicznej usuwane z systemu, po upływie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 • * Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji udzielane są przez pracowników Działu Personalnego
     pod nr tel. +48 22 781 99 71 w. 319.