Certyfikaty i Nagrody

 

 

Licznik odwiedzin

1410810
<< cofnij
Śmigłowcowy System Rozpoznania Radioelektronicznego ŚRR-10 "PROCJON-3"

P10100033P10100066P1010001

System PROCJON-3 jest przeznaczony  do prowadzenia rozpoznania radioelektronicznego w zakresie częstotliwości 20÷18000MHz

W ramach swojego działania realizuje następujące funkcje:
    ♦ zbiera dane rozpoznawcze o systemach łączności radiowej i radiolokacyjnych;
    ♦ analizuje parametry wykrytych sygnałów;
    ♦ prowadzi kontrolę radiową (śledzenie) pracy źródeł na insteresujących częstotliwościach;
    ♦ przechwytuje i rejestruje informacje przekazywane w systemach łączności;
    ♦ namierza (pomiar azymutów) źródła promieniowania;
    ♦ przechowuje, przetwarza i zobrazowuje dane rozpoznawcze;
    ♦ współdziała z innymi systemami rozpoznania poprzez wymianę danych.

W skład Systemu PROCJON-3 wchodzą:
    ♦ Pokładowy System Rozpoznania Radioelektronicznego (PSRR), zamontowany na Śmigłowcu Rozpoznania
       Radioelektronicznego (ŚRR-10), składającego się z:

           1 Podsystemu Rozpoznania Radiowego (PRR) o parametrach:
                - Zakres częstotliwości [MHz] 20÷3000
                - Dokładność namierzania [°] < 4,9RMS

           2 Podsystemu Rozpoznania Zakresu Mikrofalowego (PRZM) o parametrach:
                - Zakres częstotliwości [MHz] 750÷18000
                - Dokładność namierzania [°] < 3RMS poniżej 2000MHz
                                                               < 1RMS powyżej 2000MHz

           3 Podsystem Sterowania i Przetwarzania Informacji (PSPI)

           4 Podsystem Ochrony Indywidualnej (POI) w zakresie wykrywania promieniowania laserowego LWR-H

    ♦ Naziemne Stanowisko Rozpoznania Radioelektronicznego (NSRR) zamontowane na samochodzie HONKER
          
W celu zdobycia szerszych informacji prosimy o kontakt mailowy - kliknij...