Certyfikaty i Nagrody

 

 

Licznik odwiedzin

1410799
Zestaw urządzeń instruktorskich „TR-I”

4t41t22t13t3

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA
Zestaw urządzeń instruktorskich „TR-I” umożliwia tworzenie scenariuszy nalotów lotniczych i rakietowych, a następnie na tej bazie przeprowadzenie treningów pracy bojowej dla załóg dywizjonów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego i średniego zasięgu: dwuszczeblowych z Nadrzędnym Stanowiskiem Dowodzenia (NSD) oraz jednoszczeblowych.

Zestaw urządzeń instruktorskich „TR-I” wydaje informację o sytuacji powietrznej do nadrzędnego systemu dowodzenia oraz systemów kierowania i dowodzenia zespołów ogniowych w protokołach transmisji danych I-Link i ASTERIX z komendami przesyłanymi w formacie XDR.

WARUNKI PRACY
Zestaw urządzeń instruktorskich Trenażer „TR-I” jest przystosowany do eksploatacji w warunkach mechano-klimatycznych określonych w NO-06-A103:2005 dla urządzeń grupy N.7-UZ-II-A (klimat umiarkowanie-zimny). Temperatura pracy wynosi od 0 do 35 stopni C.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
Trenażer „TR-I” może komunikować się ze stacjami za pomocą złączy światłowodowych lub łączy modemowych. Na wyposażeniu trenażera znajduje się zestaw czterech kabli światłowodowych po 500m w każdym, ze złączami CTOS. Urządzenie jest zasilane napięciem 230 V ± 10% / 50Hz. Wymiary urządzenia są następujące: 583 x 612 x 905 mm.

OPIS DZIAŁANIA
Oprogramowanie trenażera „TR-I” przeznaczona jest do tworzenia scenariuszy nalotów (Aplikacja TR-E), symulacji stanowiska nadrzędnego (Aplikacja TR-I) dla zespołu ogniowego w zakresie kierowania ogniem (wymiana z ćwiczącymi zespołami ogniowymi komend kierowania ogniem) oraz oceny szkolenia (Aplikacja OCENA). Trenażer umożliwia wprowadzenie do tworzonych scenariuszy nalotu odcinki na trasie lotu obiektu powietrznego w których obiekt będzie stosował pułapki radiolokacyjne, zakłócenia aktywne jak i pasywne.

e6e2e3e4e1e5


W celu zdobycia szerszych informacji prosimy o kontakt mailowy - kliknij...