Certyfikaty i Nagrody

 

 

Licznik odwiedzin

1410800
Radiolokacyjna Stacja Wstępnego Poszukiwania RSWP P-18

1 widok KAp (z lewej) i KAn (z prawej)3 Konsola 1D ze zmodyf. wskaźnikami WP (dół) i WK (góra)2 Wnętrze KAp z kotarami ekranującymi4 Kabina PS-2 - strona prawa
Stanowiska operatorów (1)Stanowisko operatora (2)Kabina PS-2 - przedział agregatowy (1)Kabina PS-2 - Widok pulpitu

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. dokonały kolejnych modyfikacji Radiolokacyjnej
Stacji Wstępnego Poszukiwania RSWP P-18 mających na celu udoskonalenie parametrów
technicznych tej stacji, pozwalających jednocześnie na sukcesywne odchodzenie od
niedostępnych już elementów eksploatacyjnych. Głównymi celami przyjętymi przez zakład były:

• Modernizacja toru odbiorczego z lampowego na półprzewodnikowy z zastosowaniem
   cyfrowego TES-u (systemu tłumienia ech stałych),
• Zastosowanie cyfrowej obróbki sygnału radiolokacyjnego umożliwiającej generowanie
   plotów i tras, automatyczne wykrywanie obiektów i ich automatyczne śledzenie oraz
   możliwość przesyłania tych informacji do wyższych szczebli dowodzenia,
• Zastąpienie analogowego lampowego systemu zobrazowania informacji cyfrowym
   wskaźnikiem obserwacji okrężnej,
• Modernizację napędów obrotów anteny (system falownikowy ze sterowaniem wektorowym),
• Współpracę z systemem rozpoznania „swój – obcy” AZUR,
• Modernizację systemu współpracy P-18 ze źródłami zasilania (Kabina PS-2).

Kabiny RSWP P-18 są przystosowane do pracy w warunkach klimatycznych umiarkowanie -
 zimnych (UZ) zgodnie z wymaganiami Normy Obronnej NO-06-A103:2005 (spełnia warunki
środowiskowe zgodne z N7-UZ-II-A) z ograniczeniami:

1. Temperatura pracy: od – 36°C do + 35°C;
2. Temperatura pracy (wewnątrz kabiny): od + 0°C do + 35°C;
3. Temperatura graniczna (przechowywania): od – 36°C do + 55°C;

Kabina KAp

Kabina KAp jest głównym elementem Radiolokacyjnej Stacji Wstępnego Poszukiwania
RWSP P-18. W ramach kolejnych modyfikacji dokonano całkowitej przebudowy toru
odbiorczego i toru zobrazowania informacji.

Odbiornik – Blok 5P
Blok 5P jest urządzeniem odbiorczym, którego rolą jest wzmacnianie i przekształcanie
dochodzących z anteny słabych sygnałów odbitych od obiektów (celi) do wartości niezbędnej
do ich zobrazowania na ekranie wskaźników stacji.
link – do zmodyfikowanego bloku

Układ tłumienia ech stałych TES – Blok 27D
W dotychczasowym rozwiązaniu kompensacja zakłóceń realizowana była na lampach
pamięciowych, które nie zapewniały odpowiedniego stopnia tłumienia zakłóceń.
W zmodyfikowanej wersji bloku 27D funkcję selekcji i tłumienia przejął nowoczesny procesor DSP.
Link – do zmodyfikowanego bloku

Konsola 1D
Dokonano modyfikacji toru obróbki sygnału wizyjnego, która pozwoliła na zobrazowanie
sytuacji powietrznej na nowym 21” monitorze LCD w postaci wizji pierwotnej oraz wizji
przetworzonej w ekstraktorze cyfrowym komputera pokładowego BSN-14.
Zmodyfikowany tor obróbki sygnału wizyjnego pozwolił również na generowanie plotów
jako miejsc występowania maksimów odbitych sygnałów oraz zawiązywanie i śledzenie tras
z możliwością wizualizacji ich atrybutów.

W nowym wskaźniku WP zastosowano wiele rozwiązań pozwalających na wprowadzenie
na dodatkowych warstwach wielu potrzebnych użytkownikowi danych. Informacje zobrazowane
na warstwach mają bogate możliwości indywidualizowania graficznego.

Wirtualne przyciski na dotykowym ekranie przejęły funkcje dotychczasowych elementów
sterowania stacją zachowując ich wygląd.

Wskaźnik WW-K1D
W wyniku modyfikacji wyeliminowano również dotychczasowy lampowy wskaźnik
wynośny wraz z kłopotliwym w użytkowaniu okablowaniem. Zastąpiono go
ruggedyzowanym komputerem typu laptop (WW-K1D) na którym zainstalowano
oprogramowanie identyczne jak w podstawowym wskaźniku obserwacji dookólnej,
pozwalające na pracę wynośną do odległości 300 m.

Blok BK
Do kontroli parametrów zmodyfikowanej RSWP P-18 zastosowano Blok BK łączący funkcje
niektórych dotychczas stosowanych bloków ze znacznym poszerzeniem ich funkcjonalności.
Podstawowym zadaniem bloku jest bieżąca kontrola pracy stacji.

Blok BK umożliwia:
 1. Akwizycję, wizualizację oraz monitorowanie sygnałów stacji,
 2. Przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych, które pozwalają sprawdzić parametry
     układowe stacji tj. m.in. parametry czułości szumowej, czułości sygnałowej oraz poprawności
     działania układów TES,
 3. Pomiar sygnałów na podstawie których możliwe jest przeprowadzenie strojenia układów
     nadawczo-odbiorczych stacji.

Kabina KAn
Kabina KAn jest nośnikiem:
• zespołu antenowego,
• reduktora,
• systemu obrotów zespołu antenowego w azymucie,
• systemu obrotu dipoli antenowych w elewacji,
• masztu,
• urządzenia do podnoszenia masztu.

Układ obracania i pochylania anteny
W Kabinie KAn modyfikacji poddano układ obracania i pochylania anteny, który służy do
obracania anteny w płaszczyźnie poziomej (azymucie) i pochylania dipoli anteny
w płaszczyźnie pionowej (elewacji).

Układ umożliwia obracanie dookólne systemu antenowego z prędkościami 2, 4 i 6 obr./min
ze stabilnością 5% i obracanie systemu antenowego z płynną zmianą prędkości obrotowej
w zakresie 0 ÷ 6 obr./min z możliwością zmiany kierunku obrotów.

Elementy sterowania wszystkimi rodzajami obracania są dostępne w formie wirtualnych
przycisków umieszczonych na wirtualnych pulpitach–wskaźnikach sterowania bloków WP
i WW-K1D.

Zastosowanie zmodyfikowanych układów sterowania pozwoliło poprzez wyeliminowanie łączy
selsynowych na zwiększenie dokładności pracy systemów obrotów i pochylania anten, a poprzez
zastosowanie enkoderów dopasowanie się do wymogów zmodyfikowanych wskaźników
panoramicznych.

Kabina PS-2
Zmodyfikowana kabina PS-2 powstała w wyniku modyfikacji użytkowanych w Siłach
Zbrojnych RP przyczep PS2 starego typu, będących elektrowniami polowymi
Radiolokacyjnej Stacji Wstępnego Poszukiwania RSWP P-18.

Polowa Stacja Zasilania PS-2 jest nowoczesną, zautomatyzowaną elektrownią polową
o następujących parametrach:
• Moc zainstalowanych zespołów prądotwórczych: 2 x 20 kW,
• Maksymalna moc na przyłączu sieciowym: 90 kW,
• Napięcie zasilania (wejściowe): 3 x 400 V, 50 Hz;
• Napięcie wyjściowe 3 x 400 V, 50 Hz: pięcioprzewodowe L1, L2, L3, N, PE;
• Napięcie wyjściowe 3 x 220 V, 50 Hz: izolowane trzyprzewodowe A, B, C.

Wnętrze nadwozia „PS-2” jest podzielone na dwa przedziały:
• Przedział obsługi i sterowania - ze stanowiskiem pracy dla jednego operatora (elektromechanika);
• Przedział agregatowy - gdzie umieszczone są dwa zespoły prądotwórcze (ZSE), transformator
i wyposażenie energetyczne. Podstawowymi źródłami zasilania zmodyfikowanej PS-2 są dwa
zespoły prądotwórcze (ZSE) wytwarzające napięcie 3 x 400 V, 50 Hz o mocy 20 kW każdy
i zewnętrzna sieć energetyczna 3 x 400 V, 50 Hz przyłączana do złącza wejściowego. Napięcie
z tych źródeł podawane są na szafę synchronizacji, a następnie poprzez układy zabezpieczeń,
pomiarowe i przełączające, napięcie z wybranego źródła lub źródeł zasilania (praca synchroniczna)
podawane jest na szynę główną.

Polowa Stacja Zasilania PS-2 wyposażona jest w System Automatycznej Kontroli Zasilania
(zapewniający miejscowe i zdalne sterowanie pracą kabiny) oraz w przewodowy system łączności.

Kabina PS-1
Zmodyfikowana kabina „PS-1”. W wyniku modyfikacji zapewniono przyczepie, a właściwie
już teraz Kabinie PS-1 nową funkcjonalność. Może ona służyć jako wóz pracy technicznej
lub jako lokalne centrum dowodzenia (LCP - Local Command Post).
Link do przyczepy PS 1W celu zdobycia szerszych informacji prosimy o kontakt mailowy - kliknij...