Certyfikaty i Nagrody

 

 

Licznik odwiedzin

1410801
Konsola do Współpracy z zewnętrznymi obiektami kierowania i dowodzenia KW


u10_2u10

Konsola do Współpracy z Obiektami Dowodzenia i Kierowania zwana dalej „KW” przeznaczona jest do zapewnienia komunikacji SNR w torach wspomagania dowodzenia. Dodatkowo w oparciu o aparaturę konsoli zbudowany jest autonomiczny symulator sytuacji powietrznej oraz imitator celów i rakiet.

Elementy konsoli:
 
    ♦ Router
    ♦ Kaseta modemów komunikacyjnych
    ♦ Blok sprzężenia BS13

Konsola „KW” zapewnia:

    1.  Zarządzanie torami wspomagania dowodzenia;
    2.  Komunikację z siecią zewnętrzną za pośrednictwem łączy cyfrowych i analogowych;
    3.  Możliwość prowadzenia diagnostyki aparatury SNR w oparciu o imitowany cel i rakiety;
    4.  Możliwość prowadzenia treningów załogi w oparciu o symulację sytuacji powietrznej oraz
         zaprojektowane naloty umieszczone w bibliotece systemu lub projektowane ręcznie wg potrzeb załogi.

W celu zdobycia szerszych informacji prosimy o kontakt mailowy - kliknij...