Certyfikaty i Nagrody

 

 

Licznik odwiedzin

1410817
Blok 5P  - Półprzewodnikowy zespół odbiornika do RSWP P-18


blok5p-zdjecie5blok5p-zdjecie1blok5p-zdjecie2blok5p-zdjecie3

Półprzewodnikowy zespół odbiornika umożliwiający zastąpienie lampowych bloków 5, 6 i 76 układu odbiorczego urządzenia RSWP P-18.

Dane taktyczne:

    ♦ Wyrób przystosowany jest do pracy na postoju w warunkach klimatycznych umiarkowanie-zimnych (UZ) zgodnie
       z wymaganiami Normy Obronnej NO-06-A103:2005 dla urządzeń klasy N.7
    ♦ Temperatura pracy: od 0°C do +35°C
    ♦ Temperatura przechowywania: od -30°C do +55°C
    ♦ Jest przystosowany do pracy ciągłej
    ♦ Ciężar bloku 5P: do 12kg
    ♦ Wymiary bloku 5P: 620mm x 300mm x 265mm
    ♦ Zasilanie bloku: 230V 50Hz

Parametry techniczne:

    ♦ Pasmo przenoszenia szerokopasmowego wzmacniacza w.cz. zawiera się w przedziale 2Δf = (150 ÷ 175)MHz;
    ♦ Współczynnik wzmocnienia szerokopasmowego wzmacniacza w.cz. zawiera się w przedziale (20 ÷ 27)dB;
    ♦ Współczynnik wzmocnienia szerokopasmowego wzmacniacza w.cz. jest nie większy niż 3dB, a czułość jest nie
       mniejsza niż 2µV;
    ♦ Sygnały w.cz są przenoszone przez zespół odbiornika w zakresie częstotliwości
       od f1=149,6MHz (± 400kHz) do f2= 175,4MHz (± 400kHz);
    ♦ Czułość zespołu odbiornika jest nie mniejsza niż 4µV, przy stosunku sygnału do szumu równym 4;
    ♦ Dokładność dostrojenia częstotliwości heterodyny lokalnej zespołu odbiornika do częstotliwości nominalnej jest
       nie gorsza niż ±50kHz;
    ♦ Częstotliwość nominalna wzmacniacza pośredniej częstotliwości zespołu odbiornika wynosi
       fpcz = (24,6 ± 0,1)MHz, a pasmo przenoszenia wynosi 2Δf = (200 ± 50)kHz;
    ♦ Amplituda wyjściowego sygnału wizyjnego jest nie mniejsza niż 0,8V przy napięciu szumów
       nie większym niż 0,4V;
    ♦ Zakres przestrajania heterodyny koherentnej jest nie mniejszy niż fh = 300kHz;
    ♦ Pasmo przenoszenia wzmacniacza pośredniej częstotliwości zespołu heterodyny koherentnej jest
       nie mniejsze niż 650kHz;
    ♦ Elementy regulacji odbiornika 5P umożliwiają ręczne zestrojenie toru odbiorczego w całym paśmie odbiornika  
       od f1 = 149,6MHz (± 400kHz)  do f2 = 175,4MHz (± 400kHz)
    ♦ Dokładność powtórnego ustawienia częstotliwości jest nie gorsza niż ±150kHz;
    ♦ Tłumienie sygnału w czasie trwania impulsu zatykania jest większe niż 35dB;
    ♦ Wyrób posiada system umożliwiający diagnozowanie poprawności działania w przypadku zaniku napięcia

W celu zdobycia szerszych informacji prosimy o kontakt mailowy - kliknij...