Certyfikaty i Nagrody

 

 

Licznik odwiedzin

1410800
Blok Obróbki Sygnałów (BOS)                    
do urządzenia NEWA S.C.


3DSCN00485zasil33BOS-D2pakietDSCN0054

Przeznaczenie:


Blok Obróbki Sygnały BOS urządzenia NEWA S.C. zastępuje dotychczas stosowane specjalizowane karty procesora celu i rakiety, pakietu TES, modulatora i demodulatora komend sterowania, synchronizatora, wzmacniaczy p.cz. kanału celu i wzmacniaczy wizyjnych kanału rakietowego. Wykonany jest w oparciu o półprzewodnikowe elementy analogowe i cyfrowe oraz procesor klasy PC104

Blok BOS realizuje następujące funkcje:
  przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych kanału celu,
  przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych kanału rakiet,
  wytwarzanie impulsów synchronizujących pracą SNR,
  wytwarzanie komend kierowania dla określonej metody naprowadzania,
  wytwarzanie zespolonego sygnału RNK,
  sterowanie i kontrola pracy urządzeń nadawczo - odbiorczych kolumny antenowej.

Konstrukcja mechaniczna zaprojektowana jest w standardzie RAC 19". Podstawę stanowi kaseta cPCI 3U 19". Przystosowany jest do pracy na postoju w warunkach klimatycznych umiarkowanie-zimnych (UZ) zgodnie z wymaganiami Normy Obronnej NO-06-A103:2005 dla urządzeń klasy N.7 z następującymi ograniczeniami temperatury:
  ♦ obniżona  temperatura pracy: 0°C,
  ♦ podwyższona temperatura pracy +35°C
  dolna temperatura graniczna (najniższa temperatura przechowywania): -36°C
  górna temperatura graniczna (najwyższa temperatura przechowywania): +55°C

Blok BOS jest przystosowany do pracy ciągłej (min 24 godz.).
Deklarowany czas bezawaryjnej pracy wynosi nie mniej niż 2000 godzin.
Ciężar bloku BOS wynosi 12 ± 0,5kg.

Wymiary bloku BOS wynoszą:
  głębokość  350mm,
  szerokość 483mm,
  wysokość  222mm.


W celu zdobycia szerszych informacji prosimy o kontakt mailowy - kliknij...