Certyfikaty i Nagrody

 

 

Licznik odwiedzin

1410818
                    Najważniejsze Daty z historii zakładu

28.01.1952 r.

Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0012/MON w sprawie powołania Jednostki Wojskowej Nr 3760 podporządkowanej Dowództwu Wojsk Lotniczych i Obrony Kraju
1953 r.

Podporządkowanie JW 3760 Szefowi Departamentu Uzbrojenia, przemianowanego później na Szefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Nadanie JW 3760 nazwy Centralne Warsztaty Remontowe Sprzętu Radiotechnicznego z siedzibą w m. Warszawa-Służewiec
4.06.1960 r.

Zarządzenie Nr 040/0rg SZ Szt. Gen. zmieniające nazwę Warsztatów na Centralne Warsztaty Naprawcze Sprzętu Radiolokacyjnego.

7.06.1962 r.

Zarządzenie Nr 086 Szefa DU MON w sprawie przeniesienia JW 3760 do Zielonki.
Stworzenie w oparciu o Centralne Warsztaty Naprawcze Sprzętu Radiolokacyjnego Centrum Badań Uzbrojenia (dziś Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia) i Centralnych Warsztatów Naprawy Sprzętu Radiolokacyjnego
1.08.1962 r.

Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Nr 095/Org o zmianie nazwy Warsztatów na Wojskowy Zakład Naprawczy Sprzętu Radioelektronicznego
8.10.1964 r.

Minister Obrony Narodowej Zarządzeniem 62/MON utworzył Przedsiębiorstwo Państwowe o nazwie
Wojskowe Zakłady Elektroniczne.
Przejście dotychczasowej jednostki budżetowej na rozrachunek gospodarczy. Pierwszym Dyrektorem Wojskowych Zakładów Elektronicznych został ppłk Władysław KARCZ.
26.06.1974 r.

Zarządzenie Głównego Inspektora Techniki Nr Pf 16 w sprawie podporządkowania Wojskowych Zakładów Elektronicznych Szefostwu Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo–Produkcyjnych
15.07.1976 r.

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 37/MON w sprawie włączenia Wojskowych Zakładów Elektronicznych do systemu Wielkich Organizacji Gospodarczych
1977 r.

Ufundowanie przez Społeczeństwo Zielonki Sztandaru z okazji 25 – lecia istnienia Wojskowych Zakładów Elektronicznych
11.10. 1982 r.

Nadanie Zakładom Orderu Sztandaru Pracy II klasy
Uzyskanie przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne statusu przedsiębiorstwa przemysłu obronnego
3.12.1982 r.

Uzyskanie osobowości prawnej przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojskowych Zakładów Elektronicznych
1983 r.

Wznowienie działalności Samorządu Pracowniczego
29.11.1999 r.

Uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości ISO 9001:1994 nadanego przez Polski Rejestr Statków
07.03.2001 r.

Uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości PN-ISO 9001:1996 (Certyfikat nr 39/33/2001) nadanego przez Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej
07.03.2001 r.

Uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości AQAP 110:1995 (Certyfikat nr 40/33/2001) nadanego przez Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej
26.02.2001 r.

Uzyskanie koncesji L-0036/01 w zakresie usług ochrony osób i mienia
w formie zabezpieczenia technicznego nadanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
16.04.2002 r.

Nadanie Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE 0281H przez Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej
01.01.2008 r.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne zostały skomercjalizowane i odtąd noszą nazwę Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna.
Powołano Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki. Pierwszym Prezesem został mgr inż. Edward Żak
11.02.2011 r.

Podpisano umowę offsetową z firmą HONEYWELL dot. pozyskania technologii i licencji związanej z Systemem Nawigacji Lądowej INS,
w który wyposażony jest KTO Rosomak oraz uzyskania możliwości zastosowania tego systemu w innych rodzajach uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
h1
h2
h3
h4